Thursday, February 25, 2010

پیش بینی درست امام از وضعیت اقتصاد ایران در 30 سال آینده: اقتصاد مال خ.رَ ه

امام راحل سی سال پیش درمورد اقتصاد فرمودند: اقتصاد مال خرَه
شاید در اون زمان معنی این جمله برای بعضی افراد مشخص نبود اما حالا با گذشت سی سال از انقلاب شکوهمند پیش بینی نستراداموس اسلام، امام خمینی به حقیقت پیوسته است. در حال حاضر بخش عظیمی از فعالیتهای اقتصادی ایران در اختیار ارگانهای زیر نظر ولی فقیه می باشد. بعد از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و ارتش نیز به تازگی وارد حیطه اقتصاد شده اند. در این وضع می توان گفت اقتصاد ایران به طور کامل در اختیار ولی فقیه جناب خ.ر قرار گرفته و بار دیگر یکی از پیش بینی های امام راحل همانند نامه تاریخی دجال به گورباچف به حقیقت پیوست: اقتصاد مال خ.رَ ه

No comments:

Post a Comment